Zabezpečenie vašej firmy: Prečo je bezpečnostný kamerový systém nevyhnutnosťou

0
637
Zabezpečenie vašej firmy: Prečo je bezpečnostný kamerový systém nevyhnutnosťou

Bezpečnostné kamerové systémy, ako vnútorný a vonkajší kamerový systém s nahrávaním, sú neodmysliteľnou súčasťou komplexného zabezpečenia rôznych objektov. Nájdete ich na miestach, ktoré si vyžadujú prehľad o tom, ako sa pohybujú osoby, automobily či materiály, napríklad vo výrobných halách, predajniach, polyfunkčných budovách či vonkajších skladoch.

Kamerový systém má pre firmu mnoho prínosov, ktoré možno znásobiť prepojením s ďalšími zabezpečovacími prvkami, ako je EPS – elektronická požiarna signalizácia, ktorá slúži na včasné detekovanie požiaru a zabraňuje jeho rozšíreniu.

Hlavné dôvody, prečo je vnútorný a vonkajší kamerový systém s nahrávaním nevyhnutnosťou

Elektronický zabezpečovací systém detekuje a indikuje vstup alebo snahu o vstup narušiteľa do objektu a jeho prítomnosť, v dôsledku čoho dochádza k zvukovej alebo optickej signalizácii.

Hlavnou funkciou kamerového systému, pri ktorom sa využíva aj štruktúrovaná kabeláž bez potreby inštalácie špeciálnych rozvodov, je zabezpečenie nepretržitého nahrávania a sprostredkovania informácií z videokamier putujúcich do monitorovacieho centra.

Ak sa kamerový systém nachádza v objekte, potom môžete sledovať strážený priestor v konkrétnom čase. Zároveň máte k dispozícii záznam obrazu. Dôležité je aj to,  že príčina poplachu sa dá verifikovať a vďaka archivácii záznamov je možné záznamy prezerať aj spätne.

Avšak ochrana priestorov a majetku nie je jedinou funkciou kamerových systémov. Využívajú sa aj na marketingové účely, konkrétne na vytvorenie cielenej reklamy, vyhodnocovanie marketingových aktivít a monitorovanie návštevnosti.

Kamerový systém poslúži aj na znižovanie nákladov vo firme a zvýšenie produktivity. Jeho inštalácia totiž ušetrí personálne náklady na monitorovanie objektu, zníži množstvo úrazov a krádeží.