Ako priviesť motýle späť na naše polia?

0
7337
Very colorful image displaying a Monarch butterfly on a bright flower.

Za posledné roky bol zaznamenaný katastrofálny pokles motýľov na poliach, lúkách, ale aj v bežných záhradkách pri rodinných domoch. No nielen motýle dosiahli alarmujúci počet, problém sa týka hmyzu všeobecne. Poľnohospodárske stroje a farmárski robotníci viac nepracujú za sprievodu motýlích tancov, ba i bzučanie otravného (ale pre poľnohospodárstvo neraz nevyhnutného) hmyzu sa stalo minulosťou. Odborná štúdia však dokázala, že zníženie dávky pesticídov pri postrekoch smeruje k zvýšeniu počtu obľúbeného i potrebného hmyzu.

Motýlí raj

Odborníci už dlhšiu dobu upozorňovali na fakt, že počet motýľov klesol po celom svete na absolútne krízovú hranicu. V minulom roku sa zistilo, že hodnoty motýlieho druhu Monarch sťahovavý (z čeľade babôčkovitých) klesli v Mexiku (miesto ich masívnej migrácie) najnižšie za posledných desať rokov. Vedci z Washington State University však vykonali štúdiu v prostredí, ktoré je akýmsi motýlím rajom. Ide o trvalo udržateľnú vinohradnícku oblasť, čo v praxi znamená, že sa tu využívajú alternatívne metódy pre reguláciu škodcov. Čísla sú tu neporovnateľné vyššie ako v konvenčných viniciach. Hoci aj v týchto “EKO viniciach” sa používa elektrocentrála určená pre poľnohospodárske účely, masívne stroje, malotraktory, čerpadlá a podobne, absentujú tu agresívne chemické postreky. Využívajú sa tu rôzne iné metódy, ktoré dokážu adekvátne nahradiť pesticídy a zároveň sú omnoho šetrnejšie k životnému prostrediu, a teda i ku hmyzu a motýľom.

Náročné, ale účinné

Biologický a prirodzený boj proti škodcom je síce oveľa náročnejší ako nasadenie chémie, no prináša výborné výsledky. Poľnohospodárom sa darí dopestovať nielen oveľa zdravšie potraviny, ale i obnoviť rovnováhu v prírode. Všetky skupiny obyvateľstva sú vystavené zaťaženiu pesticídmi. O tom, že sú skutočne všade svedčia viaceré zistenia. Vypovedajú o tom, že zvyšky pesticídov sú v potravinách, ktoré denne konzumuje, no tiež v povrchovej, spodnej i pitnej vode. Pesticídmi kontaminované potraviny postupne trovia ľudí a zvyšuje sa riziko chorôb. Zistilo sa, že pesticídy niektorých výrobcov obmedzujú reprodukciu a kognitívny vývoj detí, spôsobujú poškodenia (zníženie pôrodnej hmotnosti) a deformity, podporujú vznik rakoviny a môžu byť abnormálne toxické. Viacerí poľnohospodári preto odmietajú prácu s nimi a stavili na vlastné praktiky. Pribudlo im síce omnoho viac povinností, ale vrátili sa k pestovaniu pôvodných druhov rastlín, ktoré priťahujú užitočný hmyz ako osy, ktoré sa živia hmyzom, ktorý by za normálnych okolností poškodil plodiny a tie by museli byť ošetrené postrekom. Štúdia odhalila, že v alternatívnej vinohradníckej oblasti nejde o zanedbateľné čísla, pretože je tu trikrát toľko druhov motýľov ako inde a štyrikrát toľko užitočného hmyzu. Likvidáciou užitočných živých organizmov výrazne narúšame ekosystém. Motýle a húsenice tvoria totiž podstatnú časť potravy pre viaceré živočíchy (najmä vtáky) a ich neprítomnosť v prostredí predznamenáva veľmi zlé obdobie pre zdravie životného prostredia ako celku. Opäť sme raz svedkami toho, že zníženie (prípadne celkové odstránenie) pesticídov je cesta vpred pre všetky typy poľnohospodárov.

Ak sa pokladáte za moderného farmára, aplikujte najnovší trend pri svojej práci a ukážte i ďalším, ako sa to robí. Nesústreďujte svoju pozornosť iba na opravu strojov, náhradné diely a kúpu postrekov, budúcnosť je totiž v hľadaní kvalitných riešení pre ľudstvo a prírodu.

Zdroj: modernfarmer.com

Foto: © [Tracy King] / Dollar Photo Club