Veľkokapacitné smart batériové úložiská brAIn by FUERGY s návratnosťou už od 2,4 roka

0
912
Veľkokapacitné smart batériové úložiská brAIn by FUERGY s návratnosťou už od 2,4 roka

FUERGY je slovenská technologická spoločnosť ponúkajúca plne automatizované riešenia na riadenie výroby a spotreby elektrickej energie. Medzi jej vlajkové produkty určené pre väčších odberateľov, ako sú napríklad výrobné podniky, logistické sklady alebo nákupné centrá patria smart batériové úložisko brAIn a softvérové riešenie flexibilita brAIn na reguláciu výkonu prevádzkovaných technológií a zdrojov energie. Riešenia od FUERGY už úspešne využívajú aj také spoločnosti ako Železiarne Podbrezová alebo Národný futbalový štadión.

Spoločnosť FUERGY, ktorá stojí za inštaláciou vôbec prvého veľkokapacitného smart batériového úložiska na Slovensku, nedávno získala 16 mil. investíciu, s ktorou plánuje expandovať aj do susedného Česka a Poľska.

Smart batériové úložisko brAIn – viac než len skladovanie solárnych prebytkov

Naše batériové úložisko brAIn sa počas celého dňa priebežne nabíja a vybíja, aktívne sa snaží pomáhať sústave a tým generovať čo najväčší finančný efekt z poskytovania necertifikovaných podporných služieb. Dokáže preto fungovať aj bez kombinácie s fotovoltikou. Nefunguje tedla len ako bežné úložiská, ktoré iba pasívne uskladňujú solárne prebytky. 

Flexibilita brAIn – regulácia technológií s okamžitými úsporami

Toto riešenie je inštalované napríklad aj pre tepelné čerpadlá v Národnom futbalovom štadióne alebo pre oblúkovú pec v Železiarňach Podbrezová, kde správne načasované vypínanie pece, a tým aj znižovanie odberu v čase nedostatku energie v sústave šetrí mesačne státisíce eur.

Úložisko brAIn s kapacitou 864 kWh financované dodávateľom energie Slovenské elektrárne – energetické služby pre spoločnosť Audia Plastics v rámci modelu Energia ako služba 

Energia ako služba – úložisko bez vstupných nákladov

Práve vďaka dosahovaným finančným a technickým ukazovateľom vie FUERGY ponúknuť úložiská brAIn v rámci modelu Energia ako služba (z angl. Energy as a Service, alebo EaaS) aj firmám, ktoré si nemôžu dovoliť kúpu vlastného batériového úložiska. Úložisko v tomto prípade financuje FUERGY alebo tretia strana. 

Celé riešenie je zákazníkovi inštalované zadarmo, zatiaľ čo softvér FUERGY ho samostatne riadi a generuje finančný efekt. Podiel z celkového efektu však ide aj samotnému zákazníkovi, keďže práve jeho energetická optimalizácia (výroba a spotreba energie) poskytuje priestor na energetickú reguláciu. V celom optimalizačnom procese hrá dôležitú úlohu a je za ňu aj patrične odmenený.

Webová aplikácia pre zákazníkov služby flexibilita brAIn