Ako funguje kamerový systém CCTV

0
704
Ako funguje kamerový systém CCTV

Pokiaľ ste majiteľom firmy a chcete sa ubezpečiť, že vaša nehnuteľnosť, vozový park, stroje a akýkoľvek iný majetok budú v bezpečí, vnútorný a vonkajší kamerový systém s nahrávaním (CCTV) je pre vás tým najlepším riešením.

V tomto článku si stručne vysvetlíme, ako funguje kamerový systém CCTV a oboznámime sa aj s ďalšími dôležitými pojmami, akými sú štruktúrovaná kabeláž alebo EPS – Elektronická požiarna signalizácia.

Čo je to kamerový systém CCTV a ako funguje?

Skratka CCTV pochádza z anglického Closed Circuit Televison. Takýto kamerový systém je zabezpečovacím systémom, ktorého úlohou je sledovanie a monitorovanie požadovaných oblastí – interiérových aj exteriérových. Slúži tak na ochranu osôb a majetku a poskytuje dokonalý prehľad nad dianím v priestoroch vašej firmy.

Súčasťou kamerového systému sú logicky umiestnené kamery rôzneho typu, ktoré sledujú priestory a sú prepojené so záznamovým zariadením zaznamenávajúcim a ukladajúcim obrazový a v prípade potreby aj zvukový materiál, ktorý sa archivuje. Výhodou teda je, že môžete nielen sledovať dianie v reálnom čase, ale v prípade potreby aj spätne.

Kamery sú so systémom prepojené pomocou štruktúrovanej kabeláže. Celý proces v jednoduchosti funguje tak, že kamery zachytávajú obraz a zvuk, ktorý je potom pomocou štruktúrovanej kabeláže prenášaný do záznamových zariadení zapojených v sieti. Dáta sa potom uložia a sú prístupné kedykoľvek je to potrebné na vopred zadefinovanú dĺžku uchovania záznamu.

CCTV ako komplexné riešenie ochrany majetku

Aby bola ochrana majetku vašej firmy a osôb naozaj kompletne zabezpečená, kamerový systém CCTV je možné integrovať aj s inými systémami, akými môžu byť EPS – Elektronická požiarna signalizácia, EZS – elektronický zabezpečovací systém alebo systémy kontroly vstupu. Výsledkom je potom ešte vyššia bezpečnosť, lepšia monitorovateľnosť, schopnosť rýchlejšie reagovať či dôkladnejšie zaznamenávať udalosti. Takéto komplexné riešenie bude ideálnym aj pre vašu firmu