Príbeh kníhtlače, ktorá sa zaslúžila o významný pokrok spoločnosti

0
1325

Kniha je základom poznania, učiteľom vekov a vládcom kráľovstva ducha. Túto múdru vetu povedal starorímsky filozof Seneca, ktorý však poznal knihy len v ich prvotnej forme písanej rukou a zviazanej primitívnymi spôsobmi z prírodných materiálov. Napriek tomu vystihol úlohu kníh dokonale. V dobe jeho života boli knihy urečnené len pre vyberanú spoločnosť, a preto ich poslanie v oblasti poznania, učenia a rozvíjania ducha bolo obmedzené len na ľudí, ktorí k ním mali prístup. Až kníhtlač sa zaslúžila o rozšírenie kníh medzi celé ľudstvo a o zvýraznenie ich hlavných funkcií.

Kníhtlač je v našej histórii vnímaná ako prelomový objav

Objav technológie kníhtlače je natoľko dôležitým momentom našej histórie, že ho mnohí historici považujú spoločne s objavením Ameriky za začiatok novoveku. Zaslúžil sa oň Johan Gutenberg, ktorý tak naštartoval novú éru dokumentovania histórie, šírenia informácií, rozvoja učenia a duše každého človeka. Napriek tomu, že jeho kníhtlač bola zautomatizovaná, celá technológia sa ani zďaleka nepribližovala modernej kníhtlači v polygrafických centrách.

Moderná tlač kníh alebo ako vzniká každé jedno knižné dielo

Celý proces zrodenia knižného diela začína okrem jeho napísania dôslednou a dôkladnou prípravou, ktorá je hlavným predpokladom pre bezproblémovú tlač kníh. Všetko sa musí v digitálnej podobe navrhnúť tak, aby po vytlačení knihy nasledovala stránka za stránkou podľa číslovania. Po nastavení kníhtlače dochádza k samotnej tlači kníh, a to na veľkoformátové hárky papiera. Tie sa následne režú na pásy, ukladajú na seba a po horizontálnom rozstrihnutí pásov vzniknú malé brožúrky tvoriace jednotlivé časti knihy. Po spojení viacerých brožúrok je na svete knižné dielo. Tomu chýba už len obálka a vytvorenie typickej knižnej väzby prostredníctvom lepidla či špeciálnych hrebeňov a špirál.

Z dôvodu náročných technických príprav je kníhtlač zvyčajne limitovaná na vyššie náklady kníh v rádoch stoviek až tisícok výtlačkov. Avšak, moderné technológie tlače kníh niektorých polygrafických centier dovoľujú aj produkciu menších počtov výtlačkov, čím je zabezpečená možnosť vzniku kníh aj pre menšiu skupinu ľudí. Aj to umocňuje informačnú, edukačnú a človeka obohacujúcu úlohu knižných diel zo širokého spektra života našej spoločnosti.