Reklamná agentúra Roko ponúka tretiemu sektoru pomoc a poradenstvo

0
931

V treťom sektore pôsobia mimovládne a neziskové organizácie, ktoré sú charakteristické formálnou štruktúrou a nezávislosťou. Vyznačujú sa súkromným, neštátnym a dobrovoľníckym charakterom. A v neposlednom rade pôsobia samosprávne. No rovnako ako podnikateľské subjekty, tak i neziskové organizácie potrebujú propagáciu prostredníctvom kreatívnej kampane. Ale nie všetky reklamné agentúry sú schopné realizovať kampaň pre špecifický segment, ako je práve tretí sektor. V tejto oblasti pôsobí reklamná agentúra Roko, ktorá tento rok oslavuje dvadsať rokov od svojho vzniku.

Reklamná agentúra sa podieľala na odvážnych kampaniach Slovenského paralympijského výboru, s ktorým spolupracuje už od roku 1998. Spolumajiteľom je Peter Kuba, ktorý nás oboznámil s procesom návrhu kampaní pre tretí sektor.

Paranormálni hrdinovia s paranormálnymi schopnosťami

“Hlavným pozitívom je, že máme voľnú ruku pri navrhovaní reklamných kampaní. Neziskové organizácie sa totiž nebránia odvážnemu spôsobu komunikácie. Sú oveľa otvorenejšie, čo sa nám ako marketingovým špecialistom veľmi pozdáva, “ vyjadril svoje nadšenie Peter Kuba z reklamnej agentúry.

Kampane pre neziskovú organizáciu majú úplne iný charakter. Líšia sa najmä tým, že obsahujú viac emócií a pocitov, čím oslovia širokú verejnosť. A ďalším dôvodom, prečo je tretí sektor nebojácny, je obmedzený rozpočet. Čím obmedzenejší je rozpočet, tým zaujímavejšia a pútavejšia musí byť propagácia, aby neupadla do zabudnutia medzi komerčnými projektmi.

“Slovenskému paralympijskému výboru sme pripravovali kampaň s paranormálnymi hrdinami. Majú symbolizovať to, že paraolympionici sú skutoční športovci. A súčasne majú zmeniť vnímanie paraolympionikov. Tu nie je na mieste ľútosť, ale skôr obdiv,” uzavrel Peter Kuba.

 

FOTO: © mezzotint_fotolia / Dollar Photo Club