Osciloskop – použitie, princíp fungovania

0
2288
Osciloskop – použitie, princíp fungovania
Osciloskop – použitie, princíp fungovania

Osciloskop je prístroj, ktorý slúži na meranie časových priebehov veličín. Konkrétne ide o veličiny, ktoré sa dajú previesť na elektrické napätie, prípadne na meranie závislosti dvoch takýchto veličín. Ide o veľmi užitočný a všestranný prístroj. Vo všeobecnosti osciloskopy rozdeľujeme na analógové, pamäťové, vzorkovacie, či digitálne. Na akom princípe funguje tento prístroj a kde všade sa v bežnom živote využíva?

Základné funkcie

Osciloskop sa využíva predovšetkým na realizáciu jednej veci – zachytávanie zobrazenia živého signálu z testovacieho obvodu. Tento signál potom zobrazuje na obrazovke prostredníctvom napätia signálu, keď sa mení v priebehu času. Na základe týchto informácií majú potom moderné osciloskopy aj ďalšie funkcie ako napríklad automatické meranie rôznych parametrov signálu – frekvencia, vrcholové napätie, pracovný cyklus, či čas nábehu.

Rovnako moderné osciloskopy umožňujú pre signály, ktoré kódujú informáciu je možné dekódovanie týchto informácií a ich zobrazenie na obrazovke. Rozsah schopností sa líši vzhľadom od konkrétnych modelov a samozrejme aj od rozpočtovej stránky. Osciloskop môžete rýchlo a jednoducho nakupovať aj prostredníctvom webu tme.eu. Na tejto internetovej stránke nájdete široké spektrum elektrických komponentov za primerané ceny a vo vysokej kvalite. Dostupných je až viac ako 500 000 produktov.

Využitie

Čo sa týka využitia, osciloskop sa používa na široké spektrum účelov. Takéto zariadenie napríklad využívajú lekári pri monitorovaní mozgovej aktivity (EEG), svalovej aktivity (EMG) alebo na monitorovanie srdca prostredníctvom ECG. Osciloskop má využitie aj v automobiloch a dokonca sa môže používať strojárstve. Môžete ich zároveň využívať aj mnohých variantoch, pričom najlepšie je voliť konkrétny produkt pre konkrétny účel.

Ako používať osciloskop?

Na použitie osciloskopu je nesmierne dôležité využívať sondy. Aby ste mohli vykonávať merania musíte osciloskop zapojiť k testovaciemu obvodu práve prostredníctvom testovacej sondy. Sonda dokáže prenášať signál z obvodu do osciloskopu. Pri využívaní je tiež dôležité vybrať sondu, ktorá nebude ovplyvňovať pôvodný signál.

Osciloskop je elektrický merací prístroj, ktorý umožňuje presné merania a môže mať široké využitie v rôznych odboroch. Jeho používanie je pomerne jednoduché a vyžaduje si len základné pochopenie veličín a ovládania. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výsledok, ideálne je nechať si poradiť od odborníka, ale veľmi užitočné môžu byť aj lekcie na internete, či rôzne videá formou YouTube.