Kupujete nové auto? Nezabudnite na PZP!

0
1529

Každý majiteľ auta je povinný zo zákona uzatvoriť povinné zmluvné poistenie. To vám preplatí škody, ktoré pri nehode spôsobíte vy niekomu inému, či už škody materiálne, na zdraví alebo na živote. Jeho dokladom je biela a zelená karta. Tu je krátky manuál o PZP!

Najvhodnejšie  PZP

Vybrali ste si svoje vysnívané auto, pristúpili ste ku kúpe a nastal čas na výber správnej spoločnosti na uzatvorenie PZP? Máte viacero možností, ako sa informovať o cenách PZP a o krytí spôsobenej škody.

Ako prvé môžete navštíviť každú kamennú pobočku vybranej poisťovne vo vašom meste a nechať si vytvoriť ponuku poistky. Aby ste si ušetrili čas, môžete navštíviť webové stránky poisťovní cez internet a cez online formuláre si nechať pripraviť ponuku PZP na mieru, podľa parametrov vášho nového auta.

Okrem oficiálnych web stránok existujú portály, ktoré ponúkajú výpočet ponuky všetkých poisťovní na jednom mieste. Pri rozhodovaní o najlepšom PZP však neplatí pravidlo, že čím  drahšie, tým je lepšie. Hlavným kritériom pri výbere by mala byť pre každého vodiča výška krytia škody a podmienky pre uznanie poistnej udalosti.

Výpočet PZP

Každé povinné zmluvné poistenie sa vypočítava priamo na mieru poistencovi. Výška sumy záleží nielen od stavu vozidla, ale aj od majiteľa vozidla. Predpokladá sa, že dané vozidlo bude šoférovať majiteľ. Ten ovplyvňuje výšku ceny poistky svojím vekom a počtom rokov, ktoré najazdil bez nehody.

Medzi faktory ovplyvňujúce výšku poplatku PZP patria výkon motora auta, typ karosérie, palivo a miesto registrácie.

Biela a zelená karta

Po uzavretí poistnej zmluvy šofér dokladuje zaplatenú poistnú zmluvu prostredníctvom  zaplatenej poštovej poukážky, ktorá musí obsahovať názov poisťovne a číslo zmluvy. Oficiálny doklad o povinnom poistení vozidla je biela karta, ktorú majiteľ vozidla obdrží poštou do 30 dní odo dňa uzavtvorenia poistky. Podmienkou je však zaplatenie poistnej zmluvy.

Biela karta obsahuje informácie o vozidle a majiteľovi vozidla. Slúži ako doklad pre dokázanie uzatvoreného PZP. Bielou kartou sa preukážete pri dopravnej kontrole na území Slovenskej republiky. Pokiaľ sa chystáte na cesty v zahraničí, potrebujete sa preukázať zelenou kartou.

Biela a zelená karta sú teda jedným dokladom, z ktorého jeden sa používa doma a druhý v zahraničí. Zelená karta dokazuje uzatvorenie PZP pri kontrole v inom štáte a je napísaná cudzím jazykom.  

Ak sa vám stane nehoda

Pred prvou jazdou je povinnosťou každého šoféra pripraviť si všetky doklady, ktoré k vedeniu vozidla potrebuje. A tam patrí aj biela a zelena karta. Keď sa vám stane nehoda, musíte ako prvé poskytnúť prvú pomoc zraneným osobám. Až potom, čo sa presvedčíte, že je každý účastník nehody v poriadku, môžete zhodnotiť predpokladanú spôsobenú škodu.

Pokiaľ škoda pri dopravnej nehode nepresahuje výšku 3 990 eúr, nemusíte privolať políciu.  Ak však nehoda spôsobila škodu nad túto sumu, je potrebné políciu na miesto nehody zavolať. V prípade zranenia alebo usmrtenia inej osoby je táto povinnosťou doslova nutnosťou.

V prípade nehody, pri ktorej sa autám takpovediac pokrivili plechy, je dôležité medzi účastníkmi nehody spísať doklad o poistnej udalosti. V aute preto musíte mať zakaždým sadu tlačív.

Originál týchto papierov dostáva ten, kto nehodu spôsobil a je povinný tieto dokumenty do 15 dní do poisťovne zaniesť. Druhý účastník nehody dostáva kópiu dokladov. Vyplnený musí byť každý údaj, kresba priebehu nehody je rovnako potrebná. K dokladu môžete zahrnúť aj svedectvá nehody.

Zrušenie poistnej zmluvy

Povinné poistenie vozidiel sa uzatvára zakaždým na jeden rok. V prípade, že máte uzatvorenú platnú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení, ktorú chcete ukončiť, musíte vašu poistku vypovedať najneskôr 6 týždňov pred ukončením poistnej doby a to písomne.

V prípade predaja vozidla je potrebné vyplniť výpoveď poistnej zmluvy a doručiť ju na pobočku vašej poisťovne. Ak ste platili zákonné poistenie na celý rok, nezabudnite od poisťovne žiadať vrátenie peňazí.

Rovnako treba postupovať, ak chcete požiadať o ukončenie vášho PZP z dôvodu krádeže vozidla, vyradenia automobilu z evidencie, prípadne zápisom nového majiteľa.  Pri výpovedi zmluvy o PZP si nezabudnite pýtať aj potvrdenie o bezškodovom priebehu postenia, ktoré poskytuje údaje o poistníkovi, o jeho vozidle, dĺžke trvania poistky a počte škodových či poistných udalostí.