Akú manipulačnú techniku vybrať ?

0
1016

Pri zakladaní novej firmy s výrobnou prevádzkou sa majiteľ snaží najskôr vzbudiť záujem o svoje produkty tým, že si nechá urobiť reklamu. Tú Vám zabezpečí strategická reklamná agentúra, z ktorej ponuky design manuálu si vyberiete to, čo Vás najviac osloví. Na atraktívne vyjadrenie Vášho strategického zámeru stačí vhodný nápad a originálny vizual.

Majitelia novej, či už väčšej alebo menšej firmy často stoja pred otázkou, akú vhodnú manipulačnú techniku do svojich prevádzok zabezpečiť.

Tí, ktorí majú malé sklady, v ktorých pracujú maximálne dvaja skladníci sa často zaobídu aj bez manipulačnej techniky. Vo väčších skladoch je už však nutnosť zabezpečiť dostatočnú skladovú aj manipulačnú techniku.

Do takejto techniky zaraďujeme stroje, ktoré sú potrebné na naskladnenie a manipuláciu a také, ktoré sú nevyhnutné pri vykládke a nakládke surovinových zásob.

Prvým manipulačným zariadením sú nízkozdvižné vozíky, ktoré sa používajú pri manipuláciu s rôznymi paletami a sú poháňané buď ľudskou silou alebo elektricky za použitia akumulátorov.

Ďalším manipulačným zariadením sú vysokozdvižné vozíky, ktoré sa používajú na vertikálnu manipuláciu až do výšky 7 metrov a zvládnu ukladať aj palety na seba alebo ich zakladať do regálov. Ich pohon je buď motorom spaľovacím alebo elektrickým. Pracovníci, ktorí budú manipulovať s vysokozdvižným vozíkom musia mať na jeho obsluhu okrem vodičského preukazu aj oprávnenie, ktoré získajú po absolvovaní príslušného kurzu.

Dôležité je do Vašich skladov zabezpečiť hlavne prevádzkové predpisy, vrátane bezpečnostných, ktoré musia byť na prístupnom mieste. Je dôležité v nich uviesť zásady používania manipulačnej a skladovej techniky, aby sa predišlo vzniku pracovného úrazu.

FOTO: jungheinrich.sk