Vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom moderného e-learningu

0
977

V súčasnej dobe sa v oblasti vzdelávania dostáva do popredia moderný e-learning využívajúci informačné a komunikačné technológie. V elektronickom svete prebieha všetka komunikácia medzi lektormi a poslucháčmi. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, prečo sa stáva e-learning čoraz obľúbenejšou metódou pri vzdelávaniu zamestnancov a študentov.

V rámci uceleného systému majú zamestnanci prístup k študijnému obsahu. Aktuálne sa e-learning využíva pri realizácii rozsiahlych vzdelávacích kurzov a pri vyučovaní na niektorých vysokých školách. K tomuto účelu sa používa prepracovaný LMS systém (Learning Management System), pričom existuje nespočetné množstvo druhov s rôznymi funkciami.

Vo svojej podstate by sa dali kurzy realizované v internetovom prostredí rozdeliť podľa cielenia obsahu. Prvú kategóriu by tvorili kurzy otvorené, ktoré sú určené všetkým záujemcom (napríklad jazykové kurzy). A v druhej kategórii by boli zahrnuté kurzy uzavreté, ktoré sú určené pre špecifický druh poslucháčov (školenie zamestnancov).

Prečo e-learning?

Hlavnou výhodou moderného vzdelávacieho systému je úspora finančných nákladov a časových nárokov. Súčasne sa úplne zmení pohľad na vzdelávanie zamestnancov, pretože pracovníci sa budú efektívnejšie učiť. A manažéri budú mať pod kontrolou plnenie úloh, čím môžu výrazne zvýšiť výkon pracovného tímu.

Veľkej popularite sa teší LMS systém zvaný IMPLEMENTO, ktorý je vhodný ku vzdelávaniu zamestnancov. Uľahčuje organizáciu a administráciu výučby. Medzi základné funkcie systému patrí napríklad evidencia a správa študentov, evidencia a správa kurzov, správa študijných plánov, testovanie študentov, správa prístupových práv, komunikačné nástroje a podobne.

Prepracované a premyslené vzdelávanie zamestnancov prináša ovocie v podobe vyššieho a efektívnejšieho výkonu. Zvýšite produktivitu a zlepšíte motiváciu.

Autorské právo: andreypopov / 123RF Reklamní fotografie