Sporte a chráňte sa naraz

0
1814

Máte radi istotu, no zároveň vás láka aj trochu investičného rizika? Spojte príjemné s užitočným. Zabezpečte budúcnosť pre seba a svoju rodinu prostredníctvom životnej poistky a zároveň investujte. Investičné životné poistenie je produkt, ktorý vám to umožní.

Investičné životné poistenie má dve hlavné zložky – skladá sa zo životnej poistky kryjúcej prípad úmrtia alebo dožitia, a poskytuje možnosti investovania do rozličných podielových fondov.  Kombinuje tak ochranu v prípade nečakanej životnej udalosti a možnosti investovania voľných finančných prostriedkov v jednom.

Máte radi istotu, no zároveň vás láka aj trochu investičného rizika? Spojte príjemné s užitočným. Zabezpečte budúcnosť pre seba a svoju rodinu prostredníctvom životnej poistky a zároveň investujte. Investičné životné poistenie je produkt, ktorý vám to umožní.

Investičné životné poistenie má dve hlavné zložky – skladá sa zo životnej poistky kryjúcej prípad úmrtia alebo dožitia, a poskytuje možnosti investovania do rozličných podielových fondov.  Kombinuje tak ochranu v prípade nečakanej životnej udalosti a možnosti investovania voľných finančných prostriedkov v jednom. Jednorazové investičné poistenie môžu uzavrieť dospelí vo veku od 18 do 70 rokov.

Stačí vám 25 eur mesačne

Premýšľate, s akou výškou investície musíte počítať? Je to individuálne a záleží to predovšetkým od vašich možností. Nastaviť investičnú stratégiu do atraktívnych stratégií možno už od 25 eur mesačne. Nastaviť sa dá frekvencia platieb poistného a výška sa dá počas trvania poistnej zmluvy meniť. Benefitom poistenia je možnosť meniť investičnú stratégiu podľa vašich predstáv či životnej situácie.

Poistite aj blízkych

Poistenie pre prípad úmrtia hlavnej poistenej osoby je základom životnej poistky. V ERGO Poisťovni umožňujeme okrem hlavného poisteného poistiť ďalšie tri osoby. Pre všetkých je možné dojednať takéto poistné:

 • Poistenie pre prípad úmrtia ďalších poistení
 • Poistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením
 • Poistenie trvalých následkov úrazu
 • Poistenie pre prípad úmrtia následkom úrazu
 • Poistenie bolestného za hospitalizáciu v dôsledku úrazu
 • Poistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu
 • Poistenie rekonvalescencie po hospitalizácii v dôsledku úrazu
 • Poistenie zlomeniny kosti
 • Poistenie denného odškodného v dôsledku úrazu od 7. alebo 15. dňa
 • Poistenie renty po úraze od 40 % alebo od 60 %

Navyše však ponúka aj možnosti pripoistenia, ktoré si klient môže zvoliť podľa toho, aké sú jeho životné potreby a preferencie. Medzi základné pripoistenia, ktoré sa k tomuto poisteniu dajú dojednať, patrí:

 • smrť následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • kritické choroby
 • oslobodenie od platenia bežného poistného

V rámci kritických chorôb je k dispozícii až 16 možných poistných krytí, medzi inými aj ochorenia ako rakovina, akútny infarkt myokardu, slepota, ochrnutie, bypass koronárnych tepien či transplantácia životne dôležitých orgánov. Poviete si, že také ochorenia vás nepostretnú a takú formu pripoistenia nepotrebujete, no treba si uvedomiť, že život sa mení veľmi rýchlo a ani neviete, kedy sa môže ten váš obrátiť o 180 stupňov. Preto je lepšia prevencia, radšej sa poistiť ako čakať na náhodu.

Investujte tam, kde vám to vyhovuje

Isto viete, že investovanie prináša aj svoje riziká. Pri výbere investičnej stratégie si pokojne nechajte poradiť. Poisťovne majú vo svojom portfóliu hneď niekoľko investičných fondov, vďaka ktorým si vyberú konzervatívnejší investori, aj tí, ktorí radi riskujú s cieľom viac zarobiť, no počítajú aj s tým, že môžu svoje finančné prostriedky stratiť. Taký je zákon investovania.

Stabilná stratégia ponúka investičnú skladbu v podobe akcií a cenných papierov s pevným výnosom, vyvážená stratégia poskytuje rovnováhu medzi stabilitou investície a jej zhodnotením. Rastová investičná stratégia je vytvorená so zámerom maximálneho výnosu, no pri podieloch 70 % akcií a 30 % cenných papierov s pevným výnosom je určená hlavne pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať vyššie mieru investičného rizika.

Ďalšie podielové fondy sa môžu orientovať na výnos v strednodobom či dlhodobom horizonte.

Peniaze aj v priebehu poistenia

Investičné životné poistenie ponúka možnosť čiastočných odkupov nasporených finančných prostriedkov. Ak máte, naopak, voľné finančné prostriedky, ktoré by ste radi investovali, táto poistka ponúka aj možnosť mimoriadnych vkladov.

 môžu uzavrieť dospelí vo veku od 18 do 70 rokov.

Stačí vám 25 eur mesačne

Premýšľate, s akou výškou investície musíte počítať? Je to individuálne a záleží to predovšetkým od vašich možností. Nastaviť investičnú stratégiu do atraktívnych stratégií možno už od 25 eur mesačne. Nastaviť sa dá frekvencia platieb poistného a výška sa dá počas trvania poistnej zmluvy meniť. Benefitom poistenia je možnosť meniť investičnú stratégiu podľa vašich predstáv či životnej situácie.

Poistite aj blízkych

Poistenie pre prípad úmrtia hlavnej poistenej osoby je základom životnej poistky. V ERGO Poisťovni umožňujeme okrem hlavného poisteného poistiť ďalšie tri osoby. Pre všetkých je možné dojednať takéto poistné:

 • Poistenie pre prípad úmrtia ďalších poistení
 • Poistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením
 • Poistenie trvalých následkov úrazu
 • Poistenie pre prípad úmrtia následkom úrazu
 • Poistenie bolestného za hospitalizáciu v dôsledku úrazu
 • Poistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu
 • Poistenie rekonvalescencie po hospitalizácii v dôsledku úrazu
 • Poistenie zlomeniny kosti
 • Poistenie denného odškodného v dôsledku úrazu od 7. alebo 15. dňa
 • Poistenie renty po úraze od 40 % alebo od 60 %

Navyše však ponúka aj možnosti pripoistenia, ktoré si klient môže zvoliť podľa toho, aké sú jeho životné potreby a preferencie. Medzi základné pripoistenia, ktoré sa k tomuto poisteniu dajú dojednať, patrí:

 • smrť následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • kritické choroby
 • oslobodenie od platenia bežného poistného

V rámci kritických chorôb je k dispozícii až 16 možných poistných krytí, medzi inými aj ochorenia ako rakovina, akútny infarkt myokardu, slepota, ochrnutie, bypass koronárnych tepien či transplantácia životne dôležitých orgánov. Poviete si, že také ochorenia vás nepostretnú a takú formu pripoistenia nepotrebujete, no treba si uvedomiť, že život sa mení veľmi rýchlo a ani neviete, kedy sa môže ten váš obrátiť o 180 stupňov. Preto je lepšia prevencia, radšej sa poistiť ako čakať na náhodu.

Investujte tam, kde vám to vyhovuje

Isto viete, že investovanie prináša aj svoje riziká. Pri výbere investičnej stratégie si pokojne nechajte poradiť. Poisťovne majú vo svojom portfóliu hneď niekoľko investičných fondov, vďaka ktorým si vyberú konzervatívnejší investori, aj tí, ktorí radi riskujú s cieľom viac zarobiť, no počítajú aj s tým, že môžu svoje finančné prostriedky stratiť. Taký je zákon investovania.

Stabilná stratégia ponúka investičnú skladbu v podobe akcií a cenných papierov s pevným výnosom, vyvážená stratégia poskytuje rovnováhu medzi stabilitou investície a jej zhodnotením. Rastová investičná stratégia je vytvorená so zámerom maximálneho výnosu, no pri podieloch 70 % akcií a 30 % cenných papierov s pevným výnosom je určená hlavne pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať vyššie mieru investičného rizika.

Ďalšie podielové fondy sa môžu orientovať na výnos v strednodobom či dlhodobom horizonte.

Peniaze aj v priebehu poistenia

Investičné životné poistenie ponúka možnosť čiastočných odkupov nasporených finančných prostriedkov. Ak máte, naopak, voľné finančné prostriedky, ktoré by ste radi investovali, táto poistka ponúka aj možnosť mimoriadnych vkladov.