Prečo sa oplatí aj PZP porovnávať?

0
2175

O samotnej povinnosti mať uzatvorené a zaplatené povinné zmluvné poistenie písať nemusíme. V prípade, že si držiteľ vozidla túto povinnosť nesplní, hrozí mu nemalá pokuta. Ak teda chce ušetriť, určite si poistenie vybaví.

Ak však chce ušetriť aj pri jeho vybavovaní, mal by využiť praktické PZP porovnanie. Ide o porovnávaciu online kalkulačku, ktorá mu vypočíta aktuálne ceny a zoradí všetky ponuky poisťovní od tej najvýhodnejšej. Keďže aktuálne je obdobie, kedy poisťovne menili svoje sadzobníky a uverejňujú nové ceny PZP na ďalší rok, je ešte o to dôležitejšie porovnať si ceny.

Aj napriek zvýšeniu PZP môžete ušetriť!

Pre rok 2018 prišlo k miernemu navýšeniu cien PZP. Slovo mierne predstavuje hodnotu približne 5 až 8 percent. V niektorých prípadoch však k nemu nemusí prísť vôbec, v niektorých prípadoch môže ísť aj o radikálnejšiu zmenu. Môže za to rozdielnosť kritérií, ktoré jednotlivé poisťovne používajú pri tvorbe ceny. Sú poisťovne, ktoré určujú cenu najmä podľa údajov o vozidle, ako napríklad výkon či objem motora, hmotnosť vozidla alebo rok výroby, iné upriamujú pozornosť na držiteľa, na jeho vek, trvalé bydlisko alebo škodovosť. V niektorých poisťovniach má však váhu aj samotná značka a model vozidla alebo kombinácia rôznych kritérií. Vybrať si preto takú poisťovňu, ktorá by brala do úvahy práve také údaje, ktoré sú pre nás najvýhodnejšie, je veľmi zložité. Zisťovať si zas ceny v každej samostatne je ešte zložitejšie.

Porovnanie PZP vám výber uľahčuje

A práve tu sa prejavuje výhoda porovnávacej kalkulačky. Keďže v nej zodpoviete otázky týkajúce sa všetkých kritérií, mechanizmus vám vyberie tú najvýhodnejšiu ponuku spomedzi všetkých. Aj rizikoví mladí vodiči si tak môžu nájsť poisťovňu, ktorá im ponúkne lacnejšie PZP ako iná. Rovnako tak môžu ušetriť dôchodcovia, skúsení vodiči alebo takí, ktorí spôsobili v poslednom období škodu. Poisťovne totiž nemôžu byť zamerané na všetkých klientov a každá má nejakú cieľovú skupinu, ktorú chce zvýhodniť. Aj preto majú kritériá rôzne.

Ak sa rozhodnete pre zmenu poisťovne, môžete tak urobiť v lehote 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Stačí zaslať aktuálnej poisťovni písomnú výpoveď a uzatvoriť si zákonné poistenie v novej. V prípade, že stále váhate, pozrite si, ako konkrétne môžete ušetriť vďaka online kalkulačke PZP.