Eurookná: Ich členenie, zabudovanie do konštrukcie a montáž

0
2208

Okná zohrávajú podstatnú úlohu pri osvetlení celého vnútorného priestoru každého domu či bytu. Aj preto nie je jedno, pre aký typ okien sa rozhodneme. A tiež je veľmi dôležité poznať ich rozmery a členenie, to je pre správne osvetlenie interiéru doslova nevyhnutnosťou.

Eurookná a ich členenie

Dôležité je to pravdaže aj u eurookien, ktoré sa v súčasnosti tešia veľkej obľube. Všetky okná, s výnimkou funkcionalistických, sú členené.

Členenie okien ovplyvňuje ako cenu, tak vzhľad i užívateľský komfort.
Celkom prijateľným variantom je dnes časté členenie, a to vloženie medzi dvojsklá či trojsklá, ktoré je vyplnené inertným plynom. Toto členenie je realizované plastovými či kovovými páskami. Výsledný dojem však môže byť niekedy gýčovitý.

Okno môže byť pravdaže členené aj zvonku, avšak tu zasa hrozí komplikované umývanie a o vzhľade takéhoto okna tiež možno polemizovať.

Zabudovanie eurookien do konštrukcie

Nielen kvalitná konštrukcia okenných rámov a krídiel, ale predovšetkým kvalitné zabudovanie do stavebných otvorov obvodového (nosného) plášťa domu vytvorí tú správnu pohodu v interiéri a nám umožní ideálny užívateľský komfort a vysokú životnosť zakúpených eurookien.
Podstatná je najmä poloha okna voči lícu fasády, prípadná tepelno-izolačná vrstva fasády a riešenie pripojovacej špáry. Obzvlášť na technické riešenie pripojovacej špáry je nutné dať veľký pozor. Bežne sa totiž okná zabudovávajú do jednovrstvových konštrukcií, čo zapríčiní, že vnútorný a vonkajší parapet sú potom takmer rovnaké. U dôkladnejšie zateplených konštrukcií by však mali byť okná inštalované vo vnútornej rovine zateplenia.

Tri typy špárovania výplní

Rozlišujeme tri bežne známe typy špárovania. Prvým sú špáry medzi rámom a krídlom a druhým špáry medzi krídlom a okennou výplňou. Tretím typom je špárovanie pripojovacie.

Podstatné je, aby sme pri inštalácii okenných rámov aj vonkajších parapetov dosiahli nulové zatekanie a maximálnu priedušnosť. Zároveň by však mali byť kvalitné eurookná riadne zakotvené v stavebnej konštrukcii a diletované. Norma dokonca stanovuje šírku pripojovacej špáry 20 mm, prax je však, na našu škodu, o niečo úspornejšia.

Z vyššie spomenutého teda plynie, že okná si dnes už sami nielenže nevyrobíte, ale ani si ich svojpomocne nenainštalujete. Teda určite to nerobte, ak chcete mať nárok na plnú záruku a tiež dosiahnuť ideálne hodnoty daného eurookna. Montáž nových okien preto odporúčame prenechať odborníkom. Pre Vaše dobro predovšetkým.