Elektronická koža

0
1357

Vedci po celom svete vyvíjajú umelé orgány, ktoré by mohli obnoviť zmyslové pocity osoby so zdravotným postihnutím, alebo poskytnúť užitočné zmyslové schopnosti. Najnovšie sa vyvíja elektronická koža, ktorá prenesie hmat na roboty a tých, ktorí nosia protézy. Roboti sa stávajú súčasťou nášho každodenného života. Váš robot bude pomáhať okolo domu, alebo pri lekárskej starostlivosti, preto bude hmatové snímanie základnou súčasťou jeho bezpečnej prevádzky. Je potrebné, aby bolo možné zistiť, kedy je povrch klzký, ale aj určiť tvar, textúru a teplotu objektov tak, aby to robot pochopil. On sám bude tiež rozhodovať, koľko sily je potrebné použiť v prípade, ak niečo drží.

Táto technológia využíva  senzory pre meranie jemných zmien tlaku. Umelá elektronická koža – E-skin má veľký potenciál, ktorý  sa bude využívať aj na sledovanie zdravotného stavu a v invazívnej chirurgii,  robotike a protetike. Veľký prelom pre elektronickú kožu príde vtedy, keď bude mäkká a ohybná ako ľudská koža. Zaujímavým je vývoj elektronickej kože, ktorá využíva organické polovodiče na báze tenkovrstvových tranzistorov, na univerzite v Tokiu a Stanfordskej Universite. Organické polovodiče majú vlastnú ohybnosť, pretože ich štruktúra určitým spôsobom rieši problémovú jemnosť. Na druhú stranu, tranzistory a čidlá sú pomalé pri použití týchto materiálov. Elektróny sa pohybujú dlhšie v týchto materiáloch ako v iných. Sú tiež menej stabilné. Ak chceme efektívne využívať elektronickú kožu v robotike alebo inde, musíme mať zmyslové údaje, ktoré majú byť získané a poskytnuté v čase kratšom ako jedna milisekunda, takže robot môže rýchlo reagovať. To znamená, že materiály s využitím kremíka sú lepšou voľbou. Na Universite v Glasgowe vyvíjajú elektronickú kožu pomocou silikónu a ďalších materiálov high-mobility.

Vedci v odbornom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences dokonca uviedli, že umelá koža by sa mohla vylepšiť  až tak, že by predstihla kvalitu ľudskej pokožky.

Dnes je už komerčne dostupná elastická umelá koža pre ľudí, chýba jej však elektrická funkčnosť,” uviedol Takao Someja z Tokijskej univerzity. A vedecký tím doktora Someju dodal, že rôzne elastické materiály ako je guma majú slabú elektrickú vodivosť, čo sa javí ako najväčší problém.

Sieťovitá štruktúra týchto materiálov im však umožňuje zadať rôzne druhy elektronických obvodov na umelú hmotu. Týmto spôsobom bude v blízkej budúcnosti možné vyrobiť elektronickú kožu, ktorá bude vnímať tlak, teplotu, svetlo, vlhkosť, napätie a ultrazvuk.

Zdroj: livescience.com, tech.sme.sk

Foto: livescience.com