Čo všetko za vás vybaví firma, ktoré zakladá eseročky?

0
513
Čo všetko za vás vybaví firma, ktoré zakladá eseročky?
Čo všetko za vás vybaví firma, ktoré zakladá eseročky?

Stojíte pred dôležitým životným rozhodnutím. Chcete začať podnikať, ste plní entuziazmu, ale bolí vás hlava z formalít, ktoré vás čakajú počas zakladania. Nielen formality a byrokracia sú to, čo vás čaká. Pripraviť sa musíte tiež na výdavky spojené so všetkými kolkami, žiadosťami a registráciami. Nebuďte zúfalí, pretože existujú firmy, ktoré za vás vybavia kompletné založenie, a to dokonca lacnejšie.

Kompletná dokumentácia pre zápis do obchodného registra

Čo bude pri založení s.r.o. cez firmu ležať na vašich pleciach a čo vybaví firma? Zjednodušene môžeme povedať, že firma sa postará o kompletnú dokumentáciu. Nielenže vybaví všetky byrokratické postupy, ale tiež garantuje, že zápis do obchodného registra nebude zamietnutý. Založenie s.r.o. bude trvať oveľa kratšie a bez obštrukcií úradov. Vašou úlohou bude vybrať obchodné meno, pod ktorým budete podnikať. Dajte si na výbere záležať. Meno by malo vystihovať podstatu firmy a nesmie sa zhodovať s už existujúcimi obchodnými menami. Vybrať si musíte tiež podnikateľské činnosti, ktoré sa zapíšu do živnostenského registra. Premyslieť si musíte sídlo podnikania. Môže ísť o vašu súkromnú adresu alebo inú, ale so súhlasom majiteľa nehnuteľnosti. Po týchto rozhodnutiach začne konať firma. Založenie s.r.o. so sebou nesie tieto kroky:

  • Vytvorenie a podpis zakladateľských dokumentov vrátane overenia podpisov.
  • Zápis predmetov podnikania do živnostenského registra – získanie živnostenského oprávnenia.
  • Overenie daňových nedoplatkov, nedoplatkov na sociálnom zabezpečení a exekúcií.
  • Podanie žiadosti o zapísanie do obchodného registra.
  • Registrácia na daňovom úrade.

Rýchle a praktické riešenie založenia s.r.o.

Všetky uvedené kroky je možné preskočiť. Vďaka tomuto skoku môžete začať podnikať behom siedmych dní. O aký skok ide? O skok v podobe kúpy už založenej s.r.o. – ready made s.r.o.. Suma za kúpu takejto spoločnosti je o niečo vyššia. Za eseročku, ktorá nie je platcom DPH dáte približne 300 €. Eseročka registrovaná ako platca DPH stojí okolo 1500 €. Kúpou ready made s.r.o. získate spoločnosť, ktorá má históriu, a preto budete mať ihneď od začiatku podnikania vyššiu prestíž a dobré meno. Obávať sa absolútne nemusíte. Založené spoločnosti majú garantovaný čistý právny a ekonomický stav.