Aspena – špičkový preklad multimédií

0
1082

Aj vy si radi pozriete film v originálnom spracovaní, no oceníte tiež kvalitný preklad tituliek? Možno by ste privítali dubing skôr, ako sa do toho pustia slovenskí (prípadne českí) dubingoví herci. Množstvo filmov sa do nášho jazyka ani neprekladá, preto je dobré, keď vieme, na koho sa obrátiť, aby sme mali na dosah všetko, čo nás zaujme. Prekladateľská agentúra Aspena sa zaoberá aj prekladmi multimédií. Čítajte ďalej, pretože o tomto partnerovi sa určite oplatí vedieť viac.

Bez obmedzení

Spoločnosť Aspena má za sebou dlhoročné skúsenosti na profesionálnej úrovni. Preklady a tlmočenie na jednotku, poskytovanie komplexných služieb a absolútna ústretovosť voči klientovým požiadavkám. Toto a omnoho viac vystihuje tím kvalifikovaných špecialistov. Spoločnosť sa zaväzuje, že predloží systematické a efektívne riešenia, ktoré dokážu zabezpečiť spokojnosť každého záujemcu o jej služby. Vedenie agentúry neustále sleduje vývoj trhu a narastajúci dopyt zo strany zákazníkov, čomu následne prispôsobuje svoju ponuku. V súčasnosti bol zaznamenaný aj zvýšený záujem o preklad multimédií (titulky, voice-over, dubing), a preto sa zmodernizovala ponuka i v tomto smere. Zamestnanci spoločnosti sa neustále vzdelávajú, a to nielen v oblasti cudzích jazykov, ale aj výpočtovej techniky a kvality. Dôraz sa tu kladie tiež na spätnú väzbu v otázke fungovania vzdelávacieho a motivačného systému. Celý postup je riadený prehľadne, efektívne, dynamicky a flexibilne. Aspena spolupracuje s viacerými dodávateľmi, ktorých pravidelne testuje, pričom berie do úvahy viaceré kritéria. Hodnotenie vychádza z profesijných odborných požiadaviek a potrieb klientov. Môžeme tvrdiť, že táto prekladateľská agentúra funguje bez obmedzení a je viac ako konkurencieschopná.

Multimediálne služby

Technické oddelenie v spolupráci s externým audioštúdiom a dabujúcimi hlavných svetových jazykov dokáže vytvoriť veľmi kvalitné lokalizácie multimédií s ohľadom na konkrétne technické požiadavky klienta. Pod pojmom lokalizácia sa v prekladateľskom svete rozumie preklad  s kultúrnou nadstavbou. V praxi to znamená, že nejde iba o doslovné preloženie textu, ale ohľad sa berie aj na prispôsobenie obsahu zvykom a danostiam určitej krajiny. Čitateľ textu tak nadobudne pocit, že ide o pôvodnú verziu, vďaka ktorej sa môže bez problémov orientovať v danej problematike. Toto klienti oceňujú najmä pri manuáloch, prekladoch počítačových softvérov a webových stránok. Z tohto vyplýva, že lokalizácia je viac ako lingvistický preklad. Ide o komplexný proces, kedy je produkt prevedený zo zdrojového jazyka do cieľového, no súčasne zahrňuje jazykové, trhové, kultúrne a iné špecifické zvyklosti cieľovej krajiny. Spoločnosť Aspena ponúka lokalizácie internetových stránok a portálov s podporou SEO, lokalizácie softvérov, multimédií, hier a podobne. V prípade, že máte záujem o preklad dubingu, vytvorenie tituliek a iných služieb spojených s prekladom multimédií, pokojne s obráťte na túto agentúru a užite si komfort, ktorý vie ponúknuť.

Foto: © [Robert Knesche] / Dollar Photo Club