Ako sa zachovať, keď je na Vás uvalená exekúcia?

0
1114

Exekúcia. Problém, s ktorým sa v poslednej dobe stretáva stále viac ľudí. Môžu za ňou stáť nesplatené dlhy, ale aj pohľadávky, o ktorých sa človek dozvie až vo chvíli, kedy ich doma navštívia ľudia s exekútorského úradu, prípadne, keď z toho istého miesta príde obálka, o ktorú nikto nestojí. A ako sa v prípade exekúcie zachovať, aby ste z toho vyšli čo najlepšie a nedostali sa do ešte väčších ťažkostí?

Prinášame 5 tipov, podľa ktorých je dobré sa riadiť, aby sa Vaša už aj tak nepríjemná situácia ešte viac nezhoršila.

  1. Postavte sa problému čelom

Pokiaľ viete, že na Vás bola uvalená exekúcia, začnite situácie riešiť. Tým, že budete otáľať a odsúvať riešenie, nič nedosiahnete a premeškáte poslednú šancu na nápravu. Preto neodkladajte návštevu príslušného exekútorského úradu. Ideálne je, dohodnúť sa s exekútorom na daných podmienkach a tiež mu preukázať Vašu snahu platiť svoj dlh.

  1. Riešte problém

Ako hovorí známe porekadlo: Čas sú peniaze, platí to aj v prípade exekúcie. Neotáľajte! Je potrebné dlh zaplatiť čo najskôr. Pokiaľ nie ste schopní zaplatiť celú dlžnú čiastku naraz, pokúste sa dohodnúť na splátkovom kalendári. Existuje šanca, že sa vyhnete zabaveniu majetku. Alternatívou, ako získať čas a dosiahnuť lepšie podmienky je odvolanie sa voči exekúcii na súde (napríklad zníženie čiastky, alebo možnosť hradenie v splátkach).

click_sk_prvaoddlzovacia.ss_01

  1. Spolupracujte s exekútorom

Vo chvíli, kedy dôjde celá situácia až k tomu, že Vás navštívi exekútor u Vás doma, je na mieste spolupráca. Aj keď sa jedná o ťažkú psychickú skúšku, tak stále môže byť aj horšie. Exekútor má totiž právo vstúpiť do Vášho bytu či domu aj bez Vašej prítomnosti. Pre Vás by to v tomto prípade znamenalo ďalšie náklady navyše, ktoré budete musieť uhradiť. Ak teda u Vás zazvonia pracovníci exekútorského úradu, otvorte im. Samozrejme si najskôr overte, že sa nejedná o nejakého podvodníka. Spoznáte to podľa preukazu a tiež listín, ktoré musí mať pri sebe.

  1. Skontrolujte súpis majetku

Exekútor nemá právo zabaviť majetok, ktorý Vám nepatrí. Na druhej strane ale môže vziať majetok, o ktorom sa domnieva, že je Váš. Pokiaľ sa tak teda stane, a bude Vám zabavený napr. televízor, ktorý Vám požičal Váš známi, tak je možnosť sa voči tomu odvolať. Odvolanie musí podať dotyčný, ktorého majetok bol neprávom zabavený a ten musí dokázať (napríklad pomocou predloženia dokladu o kúpe), že je zabavená vec naozaj jeho.

  1. Sú veci, ktoré nie je možné zabaviť

Taktiež si postrážte, čo všetko Vám exekútor plánuje zabaviť. Existuje totiž zoznam položiek, ktoré sú nedotknuteľné a ktoré Vám musia zostať. Sú to veci, ktoré dlžník nevyhnutne potrebuje k životu. Či už sa jedná o oblečenie, ľadničku, posteľ a podobne. A ak máte u seba hotovosť, tak Vám nemôže byť zabavená do výšky dvojnásobku životného minima.

click_sk_prvaoddlzovacia.ss_02

Na exekúcie nemusíte byť sami!

Čeliť exekúcii je zaťažkávacia životná skúška, ktorá overí psychiku daného jedinca. Nie každý bude v tejto kritickej situácii úspešný. A preto, pokiaľ tiež riešite hrozbu exekúcie a nezvládate to, máte možnosť obrátiť sa na profesionálov – Prvú oddlžovaciu s.r.o. (www.prvaoddlzovacia.sk).

Prvá oddlžovacia

Spoločnosť patrí medzi certifikovaných správcov dlhov, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti s oddlžením. Prvá oddlžovacia pomáha všetkým ľuďom, ktorých ťažia takéto problémy:

Okrem iného poskytuje aj bezplatné poradenstvo – ako odborné finančné, tak prevádzkuje aj psychologickú poradňu, ktorú môžu využiť ľudia, ktorých trápia finančné problémy.

Prvá oddlžovacia má za sebou stovky a tisíce spokojných klientov, ktorí mohli zažiť úľavu od dlhov. Môžete sa presvedčiť sami na stránke s referenciami, kde sú zverejnené aj súdne rozhodnutia.

Rada na záver

Neváhajte a začnite riešiť svoje dlhy. Pokiaľ Vám už dlhy prerástli cez hlavu, využite služby spoločnosti Prvá oddlžovacia. Čím skôr zavoláte na t. č. +421 948 60 45 60, či napíšete cez kontaktný formulár na webe, tým máte lepšie vyhliadky na oddlženie a radikálne zlepšenie svojej finančnej situácie.