Ako vyberať pracovné oblečenie

0
1371
Yellow hardhat, headphones against noise, facing stone, boots and gloves on a white background

V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný postarať sa o to, aby zamestnanec nebol pri výkone povolania ohrozený na zdraví a živote. K tomu zaiste patrí i zabezpečenie pracovného oblečenia, obuvi a pracovných pomôcok. Ako ich vyberať?

Podľa vykonávanej profesie a s ohľadom na bezpečnosť

Pracovné oblečenie sa volí najmä z hľadiska vykonávanej práce. Pri mnohých povolaniach je totiž nutné dodržiavať rôzne bezpečnostné zásady, ktorých súčasťou je i nosenie primeraných odevov. Napríklad pre stavebných robotníkov sú samozrejmosťou montérky, pre lekárov biele rovnošaty, pre policajtov ich uniformy… Existujú však i povolania, kde sú špeciálne pracovné odevy a pracovné pomôcky doslova nutnosťou. Zvárač sa nezaobíde bez ochranných okuliarov a nehorľavého odevu, elektrotechnický pracovník zas musí mať špeciálny ESD antistatický odev. Zamestnávateľ je preto povinný všetky špeciálne odevy a pracovné pomôcky svojmu zamestnancovi zabezpečiť.

Tools Of Individual Protection

Záleží na značke?

Čo sa týka odevov, značka je často len vecou prestíže. U pracovného oblečenia, obuvi a pomôcok je to však úplne inak. Značka je totiž zárukou kvality a bezpečnosti pracovných odevov a ochranných pracovných pomôcok. Výrobca konkrétnej certifikovanej značky teda ručí za to, že jeho výrobky sú v súlade s bezpečnostnými normami. K takýmto kvalitným výrobkom patria napríklad pracovné rukavice značky Ansell, ochranné pracovné pomôcky značky Červa alebo Lanex, kvalitná pracovná obuv značky Vibram alebo Heckel a mnoho ďalších certifikovaných produktov. Práve na kvalitné a overené značky sa teda treba pri výbere pracovného oblečenia, obuvi a pomôcok zamerať. Ak si predsa len nedokážete vybrať, obráťte sa na bormis.sk alebo si dohodnite stretnutie s obchodným zástupcom, ktorý odpovie na Vaše otázky.

 

Alex_Po + yosef19 / Dollar Photo Club