Prestížny MBA titul je cesta k dobre platenej pozícii

0
1190

V súčasnej dobe je vzdelanie veľmi dôležité, čo si mladá generácia uvedomuje. No vysokoškolský titul už nepredstavuje príliš veľkú výhodu na pracovnom trhu. Aktuálne sa do popredia záujmu dostáva prestížny MBA titul, ktorý poskytuje napríklad vzdelávacia inštitúcia European School of Business & Management (ESBM). V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, čo vám vzdelanie zamerané predovšetkým na praktické zručnosti v oblasti manažmentu prinesie.

Vzdelávacie centrum ESBM organizuje štúdium MBA online, teda formou moderného e-learningu. A elektronická výučba sa prelína so zaujímavými interaktívnymi workshopmi. Hoci štúdium prebieha v českom jazyku, slovenčina je akceptovaná. Jednoročné štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce.

Ako prebieha štúdium MBA?

Štúdium sa rozkladá do troch hlavných blokov, ktoré sa skladajú z jednotlivých modulov. V rámci základného bloku sa študenti venujú piatim modulom, a to konkrétne manažmentu, strategickému manažmentu, finančnému riadeniu, marketingu, PR alebo riadeniu ľudských zdrojov. Výučba základného bloku prebieha v dvoch sobotách. A súčasne sa môžete venovať štúdiu vďaka e-learningu.

V druhom bloku je štúdium MBA už zamerané podľa toho, akú špecializáciu si študent zvolí. Každá špecializácia, pričom na výber je celkom osem špecializácií, zahŕňa tri moduly. Študent si môže zvoliť napríklad ekonomiku a finančný manažment, investičný management, ba dokonca manažment zdravotníctva.

A v treťom bloku sú obsiahnuté dva moduly, respektíve dve prednášky. Študent si môže vybrať z desiatich voliteľných modulov pre rozšírenie svojich vedomostí a zručností v oblasti manažmentu.

Od ostatných vzdelávacích inštitúcií sa ESBM líši tým, že si zakladá na kvalitnom Oxfordskom vzdelávacom modeli, ktorý sa zameriava predovšetkým na vyhľadávanie informácií a logickú argumentáciu. Študenti sa neučia učivo naspamäť, pretože taká teória je im k ničomu. MBA je cesta k prehĺbeniu praktických zručností.

Autorské právo: zurijeta / 123RF Reklamní fotografie