Ako prebieha klasické vymáhanie pohľadávok: od zisťovania informácií po získanie peňazí

0
2036

Máte pohľadávky voči určitej osobe alebo spoločnosti, ktoré už dlhšie nie sú zaplatené? Dlžníci s vami nekomunikujú, poprípade sa neustále na niečo dookola vyhovárajú a zaplatenie sa stále odkladá? Aký je korektný právny a fungujúci postup? Prečítajte si tento článok a dozviete sa.

Vymáhanie dlhov prebieha individuálne podľa dohody s klientom. Zvyčajne sa však postupuje podľa určitých krokov.

Najprv sa zisťujú všetky informácie

Ako prvé po kontaktovaní spoločnosti vymáhajúcej pohľadávky, je potrebné oboznámiť ju so všetkými náležitými informáciami, ktoré súvisia s nesplatenými pohľadávkami. Dôležité je najmä poskytnúť informácie o tom, z čoho pohľadávka plynie, datum splatnosti a základné informácie o dlžníkovi. Na základe týchto údajov spoločnosť vidí či je pohľadávka ešte splatná a nebola premlčaná a prehodnotia s veriteľom možné postupy vymôženia dlhu.

Súčasťou postupu na vymáhanie pohľadávok, je preverenie dlžníka. Vy však nemáte žiadne starosti a kvalitné vymáhačské spoločnosti tieto služby poskytujú zadarmo. Súčasťou preverenia dlžníkov je zistenie ich majetkových pomerov, uzávierky minulých období, zistenie uvalených exekúcií, dlžníci na poistnom  poprípade či dlžník nie je v konkurze alebo reštrukturalizácií. Na konci sa stanoví reálna miera vymôžiteľnosti každej pohľadávky zvlášť.

Prvý kontakt

Pri prvom kontaktovaní dlžníka, má vymáhacia spoločnosť neporovnateľne väčšiu výhodu, ako keby ho kontaktoval veriteľ sám o sebe. Keď mu totiž príde upovedomenie o prevzatí dlhu vymáhacou spoločnosťou, navyše ak je zastúpená aj advokátmi, v mnohých prípadoch sa dlžník zľakne a ihneď dobrovoľne vyplatí dĺžnú sumu. Možnosťou je taktiež dohodnutie splátkového kalendára, kedy sa veriteľovy po čiastakch vyplácajú splátky dlhu.

Nepomohlo? Nasleduje súd

Ak dlžník nezareaguje ani v tomto prípade, nasleduje súdne vymáhanie pohľadávky. Tu prichádza tá náročná časť, na ktorú sa mnohé spoločnosti vymáhajúce pohľadavky nešpecializujú, a preto si dajte pozor, a vyhľadajte jedine takú, ktorá má bohaté skúsenosti so súdnymi spormi. Spoločnosť pripraví  žalobu, podá návrh na vydanie platobného rozkazu a postupne zabezpečí celý právny process pre uznanie vášho dlhu. Čo je nesmierne dôležité, je pripravená na vštky nekalé praktiky a odvolania dlžníkov. Spoločnosť vymáhajúca pohľadávky vám pomôže pri rôznych typoch súdnych konaní ako všeobecný súd, konkurzný súd alebo rozhodcovský súd.

Ak nepomohol ani súd, nasleduje exekúcia

Pre veriteľa je však dôležitý výsledok, vo forme pripísaných peňazí na jeho účet. Preto ak sa dlžník stale bráni plniť svoje záväzky aj po získaní platobného rozkazu, nasleduje exekučné konanie. Spoločnosť veriteľovi zabezpečí všetky starosti aj s exekučným konaním až do úplného vyplatenia dlhu a postará sa aby s vymáhaním neboli už žiadne ďalšie problémy.