Hľadáte kvalitný jazykový kurz v hlavnom meste?

0
1079

Všetkým tým, ktorí prahnú po jazykových vedomostiach, ale i tým, čo cudzí jazyk nutne potrebujú, predstavujeme BiLingvi – jazykovú školu v Bratislave a Trnave. Je to štandardná vzdelávacia inštitúcia, ktorá ponúka kvalitné kurzy. Jej prvoradým cieľom je poskytnutie odbornej a efektívnej výučby jazykov. Zameriava sa na prípravu každého, kto má vážny záujem prekonať jazykovú bariéru a priblížiť sa o krok bližšie k svetu. Žiadna veková kategória tu teda nie je problém. Lektori angličtiny i nemčiny sú kvalifikovaní a pripravení na svojich študentov, aby všetko prebehlo na zodpovedajúcej úrovni. Odborný tím prešiel náročnými školeniami, aby splnil veľmi vysoké požiadavky licensorov. Kurzy angličtiny Bratislava využívajú licencovanú priamu metódu DIRECT METHOD FOR ENGLISH. Podobne je na tom aj špecializovaný kurz nemčiny Bratislava, ktorý upriamili svoju pozornosť na metódu DIREKTES DEUTSCH.  Na hodinách angličtiny sa využívajú  učebnice, ktoré obsahujú slovnú zásobu, gramatiku či fonetickú transkripciu slovíčok. Učebnice vznikli na základe spolupráce  medzi expertmi i lektormi v oblasti výučby jazykov. Každý študent pri kúpe učebnice získa zdarma CD s nahrávkami hodín, diktátov a cvičení. Sadu šiestich učebníc nemeckého jazyka  zostavil  autor s dlhoročnými skúsenosťami v triedach s individuálnou i skupinovou výučbou. Učebné materiály obsahujú skupinu otázok a odpovedí v konkrétnych komunikačných situáciách. Obe metódy ponúkajú učenie sa cudzieho jazyka prirodzenou cestou – formou rozprávania. Hodiny, na ktorých študent rozpráva v cudzom jazyku po celý čas, odbúrajú strach z komunikácie a pripravia študenta na reálne prostredie cudzej krajiny.

French learning woman

Angličtina pre deti – tento jazykový kurz je určený pre deti od 2 do 14 rokov a využíva sa pri ňom výučba prostredníctvom LCF Clubs metódy. Metodika tejto výučby je založená na nenútených zábavných aktivitách, medzi ktoré patria rôzne ručné práce, a teda vystrihovanie, lepenie, maľovanie a modelovanie, čím sa rozvíjajú zručnosti u detí a hravou formou sa učia cudzí jazyk. K ďalším metódam patrí výučba pesničiek, hudby, riekaniek, rôzne divadlá, stolné či kartové hry a mnoho ďalších obľúbených detských hier. Metodika LCF Clubs robí z učenia hru, čiže dieťa nepociťuje žiaden stres a učí sa jazyk s prirodzenou veselosťou. Podobne ako sa deti učia komunikovať v materinskom jazyku, vyučuje sa aj anglický jazyk neustálym opakovaním a počúvaním rovnakých slov alebo viet. Žiaci pri výučbe využívajú rôzne pomocné kartičky, CD, spevníky, obrázkové učebnice, pracovné zošity a stolné hry, pričom lektori neustále deti motivujú a podporujú. LCF Clubs sú overené a uznávané jazykové školy vo Veľkej Británii, v ktorých sa vyučujú jazyky už od roku 1985. Deti sa stretávajú jedenkrát týždenne na vyučovacej hodine, ktorá trvá 45 min, pričom je počet detí v skupine 4 až 6 alebo 7 až 10. Špeciálne hodiny sa otvárajú počas niektorých sviatkov ako sú Vianoce, Veľká noc alebo Halloween, kedy si deti robia masky alebo pripravujú sa na tieto sviatky zábavnou formou. Tak už viete, kam sa obrátiť, ak hľadáte jazykové kurzy Bratislava?

Tak smelo do toho! Prajeme Vám príjemné učenie.

Zdroj: bilingvi.sk

Foto: dollarphotoclub.com